Ontwikkelingsmonitor
Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij de overgang naar competentie gericht onderwijs, hebben wij in samenwerking met het ID-College Zoetermeer de Ontwikkelingsmonitor ontworpen en ontwikkeld.
De Ontwikkelingsmonitor maakt zichtbaar hoe ver een leerling in zijn opleiding is en wat deze nog moet doen om een competente beroepsbeoefenaar te worden.

Meer informatie